0
Ερώτηση
0,00 €
0
Καλάθι
0,00 €
Λήψη...
Λήψη...
Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία!
Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία!Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία!
Το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Λυπούμαστε, το προϊόν έχει εξαντληθεί.

Πολιτική Υπηρεσιών Χρήσης Υπολογιστών σε Cloud

Η Πολιτική Υπηρεσιών η οποία ισχύει μέχρι την 30.06.2019 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.senetic.gr/site/cloud_services_policy-30-06-2019/

 

 

Η Πολιτική Υπηρεσιών η οποία ισχύει μέχρι την 31.01.2020 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.senetic.gr/csp_terms_2019/

 

§ 1

Γενικές διατάξεις

 

1. Αυτό το έγγραφο ρυθμίζει τις διατάξεις παροχής των Υπηρεσιών Cloud (εφεξής οι "Υπηρεσίες") από τη Senetic Bulgaria EOOD με την εταιρική της έδρα στο Mladost 4 district, bl. 483, office 10, Showroom Senetic, 1715 Sofia, Voulgaria.

Η Senetic Bulgaria EOOD δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα να επαναπωλεί, να εκμεταλλεύεται εμπορικά και να διεξάγει περαιτέρω επαναπώληση των Προϊόντων με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και, συγκεκριμένα, έχει συνάψει κατάλληλες συμφωνίες με Κατασκευαστές που επιτρέπουν στη Senetic Bulgaria EOOD να προβαίνει στις παραπάνω ενέργειες.

2. Η παρούσα πολιτική υπηρεσιών θα αρχίσει να ισχύει από:

1) 01.02.2020 για νέους πελάτες της Senetic Bulgaria EOOD, οι οποίοι σύναψαν σύμβαση μετά την 01.02.2020

2) 01.03.2020 για τους σημερινούς πελάτες της Senetic Bulgaria EOOD, οι οποίοι σύναψαν σύμβαση πριν από την 01.02.2020

 

§ 2

Ορισμοί

 

1. Όταν οι ακόλουθοι όροι, οι οποίοι ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα, εμφανίζονται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, έχουν την ακόλουθη σημασία:

1. Κατασκευαστής - η οντότητα που παρέχει το Προϊόν Υπηρεσιών Cloud.

2. Πελάτης - ένας Επιχειρηματίας που αποκτά πρόσβαση στο Προϊόν που προσφέρει η Senetic Bulgaria EOOD, προκειμένου να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το Προϊόν ως τελικός χρήστης για τις δικές του ανάγκες και, εάν το Προϊόν προσφέρει τέτοια δυνατότητα, να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί το Προϊόν. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διανομής του Προϊόντος σε καμία μορφή.

3. Προϊόν - πρόσβαση στην online υπηρεσία που παρέχεται στο μοντέλο "Cloud", συμπεριλαμβανομένου του "Λογισμικού ως Υπηρεσία", της "Πλατφόρμας ως Υπηρεσία", της "Υποδομής ως Υπηρεσία" που μπορεί να περιλαμβάνει τεχνολογίες λογισμικού από τη Microsoft και άλλους Κατασκευαστές, όπως προσφέρονται από τη Senetic Bulgaria EOOD στον Πελάτη.

4. Υπηρεσίες - Οι Υπηρεσίες Cloud που αναφέρονται στην ενότητα 3, παράγραφο 1, που παρέχονται από τη Senetic Bulgaria EOOD στον Πελάτη.

5. Συμφωνία Κατασκευαστή - μια συμφωνία του Κατασκευαστή βάσει της οποίας παρέχεται στον Πελάτη πρόσβαση στο Προϊόν. Οι διατάξεις της Συμφωνίας Κατασκευαστή ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, για τις οποίες ο Πελάτης θα ενημερώνεται τουλάχιστον 30 ημέρες εκ των προτέρων.

6. Κύκλος τιμολόγησης - η περίοδος κατά την οποία λαμβάνει χώρα ο διακανονισμός για το μοντέλο Συνδρομής που επέλεξε ο Πελάτης.

7. Συνδρομή - ένα μοντέλο συνδρομής στο Προϊόν, το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα του Πελάτη να χρησιμοποιεί το Προϊόν, τόσο στην περίπτωση της Απεριόριστης Συνδρομής όσο και της Ετήσιας Συνδρομής.

8. Χρέωση - η Χρέωση για τις Υπηρεσίες που καλύπτονται από τη Συνδρομή.

9. Προσφορά - οι όροι και προϋποθέσεις, που παρέχονται μέσω του Συστήματος επικοινωνίας και ορίζουν τη διαδικασία παροχής Συνδρομής στον Πελάτη από τη Senetic Bulgaria EOOD, όπως επιλέγεται και γίνεται αποδεκτή από τον Πελάτη ή υποβάλλεται στον Πελάτη.

10. Πύλη - Η πύλη του Πελάτη που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση portal.senetic.com και χρησιμοποιείται για την αγορά και τη διαχείριση Συνδρομών.

11. Σύστημα επικοινωνίας - ανάλογα με τη μέθοδο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται, αναφέρεται στη διαδικτυακή πύλη που ανήκει στη Senetic Bulgaria EOOD, το email που αποστέλλεται από τη Senetic Bulgaria EOOD, καθώς και όλες τις άλλες μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τη Senetic Bulgaria EOOD για επικοινωνία με τον Πελάτη.

Τιμολόγιο - αυτός ο όρος αναφέρεται και στο προτιμολόγιο

 

 

 

§ 3 Πύλη

 1. Ο πελάτης κάνει εγγραφή στην Πύλη.

 2. Η Πύλη χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των Υπηρεσιών και των Συνδρομών που αγοράζει ο Πελάτης.

 3. Η πρόσβαση στην Πύλη είναι δωρεάν.

 4. Η εγγραφή περιλαμβάνει τη συμπλήρωση και την υποβολή της φόρμας εγγραφής. Η διαδικασία εγγραφής λογαριασμού στην Πύλη περιλαμβάνει:

 1) δημιουργία λογαριασμού,

 2) επαλήθευση λογαριασμού,

 3) εξουσιοδότηση λογαριασμού.

 5. Κατά τη διαδικασία εγγραφής και εξουσιοδότησης λογαριασμού, ο Πελάτης οφείλει να παρέχει τα σωστά δεδομένα σχετικά με τον Πελάτη.

 6. Η Πύλη επιτρέπει τη χρήση των εξής λειτουργιών:

 1) Δημιουργία λογαριασμού Microsoft

 2) Παραγγελία συνδρομών, αδειών και υπηρεσιών

 3) Διαχείριση του αριθμού των αδειών που θα ανανεωθούν για την επόμενη περίοδο

 4) Τροποποίηση στοιχείων λογαριασμού

 5) Παροχή δικαιωμάτων σε πρόσθετους χρήστες για τη χρήση του λογαριασμού

 6) Προβολή ιστορικού παραγγελιών

 7) Προβολή της κατανάλωσης πόρων στο Azure της Microsoft

 7. Για να χρησιμοποιήσετε την Πύλη, πρέπει να έχετε μια συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο που να διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό (συνιστάται Mozilla Firefox έκδοση 24.0 ή νεότερη, Opera έκδοση 10 ή νεότερη, Google Chrome έκδοση 28.0 ή νεώτερη ή MS Internet Explorer έκδοση 8.0 ή νεότερη), η οποία υποστηρίζει cookies και Javascript. Επιτρέπεται η χρήση άλλων εκδόσεων  προγραμμάτων περιήγησης στον ιστό, εφόσον εξασφαλίζουν την πλήρη συμβατότητα με τις εκδόσεις που αναφέρονται παραπάνω.

 8. Η Senetic δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από:

 α) τεχνικούς περιορισμούς που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ή του λογισμικού που χρησιμοποιείται κατά την πρόσβαση στην Πύλη,

 β) γεγονότα που η Senetic δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποτρέψει,

 γ) τυχαία γεγονότα ανωτέρας βίας,

 δ) τη χρήση της Πύλης σε παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών,

 ε) την απώλεια δεδομένων, τη δυσλειτουργία του εξοπλισμού ή του συστήματος ή άλλες ζημιές, εκτός αν προκλήθηκαν αποκλειστικά από τη Senetic.

 9. Απαγορεύεται η χρήση της Πύλης για σκοπούς που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία. Η Senetic έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση του Πελάτη στην Πύλη σε περίπτωση:

 - χρήσης της Πύλης για σκοπούς που δεν εξυπηρετούν τον προβλεπόμενο σκοπό της ή είναι εις βάρος τρίτων μερών,

 - παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας, των παρόντων Κανονισμών ή της ευπρέπειας.

 

 

 

§ 4

Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών Cloud.

 

1. Οι Προδιαγραφές Υπηρεσιών Cloud είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Senetic https://www.senetic.gr/office365/. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη προδιαγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται σε συνεργασία με τη Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών παραμέτρων, στον ιστότοπο https://technet.microsoft.com/.

2. Η επιλογή του τύπου Υπηρεσίας Cloud από την Προσφορά και των παραμέτρων που περιγράφονται στην Προδιαγραφή Υπηρεσιών Cloud που αναφέρεται στην παρ. 3, σημείο 1, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του Κύκλου τιμολόγησης και του αριθμού των θέσεων για τους χρήστες, πραγματοποιείται τη στιγμή της παραγγελίας από τον Πελάτη.

3. Ένα προαπαιτούμενο για χρήση των Υπηρεσιών Cloud είναι:

1. Αποδοχή των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων,

2. Αποδοχή της Microsoft Customer Agreement (εάν οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν προϊόντα της Microsoft) https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement.

4. Μετά τη λήψη παραγγελίας για Συνδρομή για τον πρώτο Κύκλο τιμολόγησης, ο Πελάτης θα λάβει μέσω του Συστήματος επικοινωνίας τις απαραίτητες πληροφορίες για να συνδεθεί στον ιστότοπο του Κατασκευαστή, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην Υπηρεσία.

5. Εάν η Υπηρεσία που έχει παραγγείλει ο Πελάτης περιλαμβάνει λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στον ιστότοπο του Πελάτη, ο Αγοραστής, εφόσον συνδεθεί στον ιστότοπο του Κατασκευαστή, κατεβάζει το Λογισμικό που απαιτείται για τη χρήση των Υπηρεσιών Cloud, εκτός εάν οι διατάξεις της πρόσθετης συμφωνίας ορίζουν διαφορετικά.

6. Η πρόσβαση στην Υπηρεσία πραγματοποιείται για την περίοδο που αντιστοιχεί στον παραγγελθέντα τύπο Υπηρεσιών Cloud, υπολογίζοντας από την ημέρα της ενεργοποίησής της.

7. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις παραγγελίες και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην Πύλη και στο σύστημα του Κατασκευαστή που αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 4, από άτομα εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη, ιδίως για τυχόν αλλαγές στον τύπο της Συνδρομής, τον αριθμό των προσπελάσεων, καθώς και το πεδίο εφαρμογής και τον τύπο των Υπηρεσιών και τα δεδομένα λογαριασμού του Πελάτη.

 

 

§ 5

Τύποι Συνδρομής

 

1. Μια τρέχουσα λίστα Προϊόντων που διατίθενται σε συγκεκριμένο μοντέλο συνδρομής θα περιλαμβάνεται στην Προσφορά.

2. Τα Προϊόντα διατίθενται σε ένα από τα δύο μοντέλα Συνδρομής:

1. Απεριόριστη συνδρομή

2. Ετήσια συνδρομή

 

§ 6

Ενεργοποίησης της Συνδρομής

 

Η Συνδρομή ενεργοποιείται εφόσον ο Πελάτης πληρώσει τη Χρέωση για τον επιλεγμένο Κύκλο τιμολόγησης.

2. Η Απεριόριστη Συνδρομή και η Ετήσια Συνδρομή ανανεώνονται αυτόματα σε επόμενους Κύκλους τιμολόγησης. Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την αυτόματη ανανέωση της Συνδρομής υποβάλλοντας εντολή για ακύρωση της Συνδρομής πριν από το τέλος του τρέχοντος Κύκλου τιμολόγησης στον Πίνακα Πελάτη ή μέσω email στην περίπτωση που ο πίνακας δεν είναι διαθέσιμος

 

§ 7

Κύκλος τιμολόγησης

 

1. Ο Κύκλος τιμολόγησης είναι 1 μήνας για Απεριόριστη Συνδρομή ή 1 έτος για Ετήσια Συνδρομή.

2. Ο πελάτης καταβάλλει εκ των προτέρων το οφειλόμενο ποσό για τη Συνδρομή για ολόκληρο τον Κύκλο τιμολόγησης.

3. Ο πρώτος Κύκλος τιμολόγησης θα καλύπτει την περίοδο μεταξύ της ημέρας ενεργοποίησης της Συνδρομής και της τελευταίας ημερολογιακής ημέρας του μήνα κατά τον οποίο ενεργοποιήθηκε η Απεριόριστη Συνδρομή, ή την περίοδο ενός έτους από την ημέρα ενεργοποίησης της Ετήσιας Συνδρομής.

4. Οι μεταγενέστεροι Κύκλοι τιμολόγησης θα υπολογίζονται από την πρώτη έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα σε περίπτωση Απεριόριστης Συνδρομής ή για ένα έτος από την επομένη της τελευταίας ημέρας της προηγούμενης Ετήσιας Συνδρομής

 

§ 8

Πληρωμή

 

1. Η Χρέωση Συνδρομής και το νόμισμα διακανονισμού αναφέρονται στην Προσφορά.

2. Ο Πελάτης θα πληρώνει τη Χρέωση, συμφωνώντας να χρεωθεί ο τραπεζικός του λογαριασμό ή συμφωνώντας να χρεωθεί η πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. Η Senetic Bulgaria EOOD μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στις υπηρεσίες για τον επόμενο Κύκλο τιμολόγησης εάν ο Πελάτης δεν συναινέσει στη χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Πελάτη ή στη χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του Πελάτη, κατόπιν επιλογής από πλευράς της Senetic Bulgaria EOOD. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνήσει με τη μέθοδο πληρωμής που υποδεικνύεται από τη Senetic Bulgaria EOOD, η Συνδρομή μπορεί να απενεργοποιηθεί. Η Senetic Bulgaria EOOD μπορεί, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συμφωνήσει να δέχεται πληρωμή μιας Χρέωσης μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

3. Για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, η Senetic Bulgaria EOOD θα εκδίδει τιμολόγια για τον Πελάτη για μεμονωμένους Κύκλους τιμολόγησης. Η Senetic Bulgaria EOOD θα προωθεί τα τιμολόγια στους Πελάτες ηλεκτρονικά, μέσω email.

4. Η Senetic Bulgaria EOOD μπορεί να προσφέρει στον Πελάτη, συγκεκριμένα μετά από επαλήθευση του ιστορικού πληρωμών, πληρωμή βάσει τιμολογίων με ημερομηνίες μεταχρονολογημένης πληρωμής.

5. Στην περίπτωση των Ετήσιων Συνδρομών, η Senetic Bulgaria EOOD μπορεί να αποφασίζει η ενεργοποίηση της Συνδρομής να εξαρτάται από προπληρωμή βάσει προτιμολογίου

6. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του Πελάτη ή χρεώνοντας την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του Πελάτη, η Senetic Bulgaria EOOD  χρεώνει αυτόματα τον Πελάτη το νωρίτερο 24 ώρες πριν από το τέλος του τρέχοντος Κύκλου Χρεώσεων ή εντός των πρώτων επτά εργάσιμων ημέρες οι οποίες αρχίζουν τον επόμενο κύκλο χρέωσης.

7. Στην περίπτωση ενεργοποιημένης παραδοσιακής πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, η Senetic Bulgaria EOOD εκδίδει προτιμολόγιο για προπληρωμή ή τιμολόγιο με μεταχρονολογημένη πληρωμή (δεδομένου ότι υπάρχει θετική αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου).

8. Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εγκαίρως, δεν καταβληθεί η πλήρης πληρωμή ή δεν υπάρχει δυνατότητα είσπραξης της Χρέωσης (του πλήρους ποσού), η Senetic Bulgaria EOOD μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και να ειδοποιήσει τον Πελάτη σχετικά με την αναστολή πρόσβασης στις Υπηρεσίες μέσω του Συστήματος επικοινωνίας.

9. Εάν ο Πελάτης πληρώσει περισσότερο για τις Χρεώσεις σε σχέση με το ποσό που αναφέρεται στη Συμφωνία, η διαφορά θα επιστραφεί στον Πελάτη.

Εάν υπάρξει καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της προπληρωμής βάσει του προτιμολογίου του Πελάτη, η Συνδρομή, η πρόσβαση σε πρόσθετες Υπηρεσίες ή λογαριασμούς πρόσθετων χρηστών πρέπει να ενεργοποιούνται μετά την κράτηση της Χρέωσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Senetic Bulgaria EOOD. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρόσβαση στη Συνδρομή, τις πρόσθετες Υπηρεσίες ή στους λογαριασμούς πρόσθετων χρηστών πρέπει να μειωθεί από την περίοδο της καθυστέρησης του Πελάτη στην πληρωμή

10. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για τους πόρους που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα Azure σε μια δεδομένη Περίοδο Χρέωσης. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη ποσότητα πόρων που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα Azure, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών στη διαμόρφωση των Υπηρεσιών που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη χρήση πόρων στην πλατφόρμα Azure. Αφού παρέλθει η Περίοδος Χρέωσης, ο Πελάτης θα λάβει πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν. Η πληρωμή γίνεται βάσει τιμολογίου που εκδίδεται από τη Senetic.

 

 

§ 9

Ακύρωση και επανενεργοποίηση Συνδρομής
 

1. Η ακύρωση της Συνδρομής είναι δυνατή σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα 14.

Η ακύρωση της Συνδρομής πραγματοποιείται στο τέλος του τρέχοντος Κύκλου τιμολόγησης.

2. Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη Συνδρομή υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον πίνακα πελάτη ή μέσω του Συστήματος επικοινωνίας.

3. Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη Συνδρομή, υποβάλλοντας μια απόρριψη στην Πύλη.

4. Εάν η Συνδρομή ακυρωθεί, ο Πελάτης θα έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέχρι το τέλος του τρέχοντος Κύκλου τιμολόγησης.

5. Τυχόν ακύρωση της Συνδρομής σημαίνει καταγγελία της Σύμβασης μεταξύ της Senetic Bulgaria EOOD και του Πελάτη.

6. Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τη Συνδρομή μετά την ακύρωσή της. Η επανενεργοποίηση της Συνδρομής ισοδυναμεί με την ενεργοποίηση της Συνδρομής σύμφωνα με την παράγραφο 6.

7. Με την επανενεργοποίηση της Συνδρομής, ο Πελάτης χρεώνεται για τη Συνδρομή σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 7 και 8.

 

§ 10

Αλλαγές στις Χρεώσεις

 

1. Οι Χρεώσεις συνδρομής ενδέχεται να αλλάξουν.

2. Η τροποποιημένη Χρέωση ισχύει από τον επόμενο Κύκλο τιμολόγησης.

Εάν ο Πελάτης δεν αποδεχθεί το νέο ποσό Χρέωσης, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη Συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην ενότητα 8.

3. Η Senetic θα ενημερώνει τον Πελάτη για την αλλαγή του ποσού της χρέωσης μέσω email ή μέσω της Πύλης.

 

§ 11

Αγορά πρόσθετων Υπηρεσιών ή θέσεων χρηστών κατά τη διάρκεια της περιόδου Συνδρομής.

 

1. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει πρόσθετες Υπηρεσίες ή πρόσθετες θέσεις για επιπλέον χρήστες κατά τη διάρκεια της περιόδου Συνδρομής.

Η ενεργοποίηση πρόσθετων Υπηρεσιών πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης έχει πληρώσει για τις πρόσθετες Υπηρεσίες ή πρόσθετες θέσεις χρηστών αναλογικά για την περίοδο μέχρι το τέλος της τρέχουσας Περιόδου τιμολόγησης. Η Χρέωση για τις πρόσθετες Υπηρεσίες ή τις πρόσθετες θέσεις χρηστών για τις επόμενες Περιόδους τιμολόγησης θα προστεθεί στην υπάρχουσα Χρέωση για υπάρχουσες Υπηρεσίες που καλύπτονται από τη Συνδρομή.

3. Εάν υπάρχει αλλαγή στις Χρεώσεις κατά την περίοδο Συνδρομής, η Χρέωση για τις πρόσθετες θέσεις χρηστών μπορεί να διαφέρει από τη Χρέωση για τις τρέχουσες θέσεις χρηστών του Πελάτη.

 

§ 12

Διατάξεις τεχνικής υποστήριξης

 

1. Τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των αγορασμένων Υπηρεσιών Cloud πρέπει να αναφέρονται απευθείας στη Senetic Bulgaria EOOD μέσω email, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής συνομιλίας.

Η Senetic Bulgaria EOOD δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται από τον Αγοραστή απευθείας στον Κατασκευαστή λογισμικού.

Προκειμένου να επεξεργαστεί την αίτηση, ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παρέχει πρόσβαση σε έναν εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Senetic Bulgaria EOOD στον πίνακα διαχείρισης. Σε ειδικές, δικαιολογημένες περιπτώσεις, η Senetic Bulgaria EOOD μπορεί να ζητήσει από τον Αγοραστή να επεκτείνει την εξουσιοδότηση.

4. Η Senetic Bulgaria EOOD δηλώνει ότι θα μεταχειρίζεται όλα τα παρεχόμενα δεδομένα ως εμπιστευτικά.

5. Σε περίπτωση άρνησης παροχής της σχετικής πρόσβασης από τον Αγοραστή, η Senetic S.A. δεν θα είναι υπεύθυνη για την επίλυση του προβλήματος.

6. Οι απαντήσεις στις αιτήσεις θα παρέχονται μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής συνομιλίας ή email, ανάλογα με τους μεμονωμένους παράγοντες για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

 

§ 13

Ευθύνη για μη συμμόρφωση του Προϊόντος

 

1. Η Senetic Bulgaria EOOD δεν εγγυάται τη σωστή λειτουργία των προσφερόμενων Προϊόντων.

2. Τα Προϊόντα που λαμβάνει ο Πελάτης είναι στην ίδια μορφή που τα λαμβάνει η Senetic Bulgaria EOOD από τον Κατασκευαστή. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Senetic Bulgaria EOOD δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετίζεται με τη λειτουργία, την ποιότητα, τη χρηστικότητα και την εγγύηση. Η Senetic Bulgaria EOOD δεν παρέχει καμία εγγύηση για Προϊόντα που διατίθενται στην Προσφορά.

3. Ο Κατασκευαστής μπορεί να διασφαλίσει εδραιωμένα επίπεδα σωστής λειτουργίας των Προϊόντων. Τα επίπεδα της σωστής λειτουργίας περιλαμβάνονται στα έγγραφα που εκδίδονται από τον Κατασκευαστή, όπως υποδεικνύονται στη Συμφωνία του Κατασκευαστή. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει τη Senetic Bulgaria EOOD σχετικά με ανησυχίες που σχετίζονται με τη σωστή λειτουργία του Προϊόντος. Η Senetic Bulgaria EOOD πρέπει να προωθήσει την ειδοποίηση που περιγράφει τα προβλήματα με το Προϊόν στον Κατασκευαστή. Στην περίπτωση που η ειδοποίηση εκληφθεί ευνοϊκά από τον Κατασκευαστή και ο Κατασκευαστής προβεί σε επιστροφή χρημάτων, η Senetic Bulgaria EOOD πρέπει να επιστρέψει στον Πελάτη το ποσό που παρέχει ο Κατασκευαστής.

4. Εάν ο Κατασκευαστής προβεί σε επιστροφή χρημάτων, πρέπει να γίνει κατά τον κύκλο τιμολόγησης μετά από τον μήνα κατά τον οποίο ο Κατασκευαστής προέβη στην ανάλογη επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων πρέπει να γίνεται σε μορφή διορθωτικού τιμολογίου για τον κύκλο τιμολόγησης στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή χρημάτων του Κατασκευαστή, ή σε μορφή μείωσης του ποσού πληρωμής του επόμενου κύκλου τιμολόγησης. Η επιστροφή χρημάτων πρέπει να γίνεται μόνο όταν το διορθωτικό τιμολόγιο υπογραφεί και επιστραφεί ως συστημένο, στη διεύθυνση της εταιρικής έδρας της Senetic Bulgaria EOOD.

5. Η Senetic Bulgaria EOOD δεν φέρει ευθύνη προς τον Πελάτη για επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη από τον Κατασκευαστή και κάθε ευθύνη της Senetic Bulgaria EOOD από αυτόν τον τίτλο πρέπει να αποκλείεται

 

§ 14

Καταγγελία σύμβασης από τη Senetic Bulgaria EOOD

 

Η Senetic S.A.έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία μονομερώς με ισχύ από τη στιγμή της παράδοσης της ειδοποίησης μέσω του Συστήματος επικοινωνίας και να απαγορεύσει την πρόσβαση του Πελάτη στις Υπηρεσίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ο Πελάτης δεν δύναται να πληρώσει το ποσό που οφείλει στη Senetic S.A., συγκεκριμένα, βάσει των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί.

2. Η Senetic Bulgaria EOOD ενημερώνεται για την πτώχευση του Πελάτη.

3. Ο Πελάτης προβαίνει σε σοβαρή παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της συμφωνίας και δεν δύναται να επιδιορθώσει τις συνέπειες της παραβίασης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που ο Πελάτης λαμβάνει από τη Senetic Bulgaria EOOD σχετική ειδοποίηση μέσω του Συστήματος επικοινωνίας.

4. Παραβίαση των διατάξεων του πολωνικού δικαίου κατά της διαφθοράς και των νόμων κατά της διαφθοράς από την πλευρά του Πελάτη, που αναφέρονται στα έγγραφα που δημοσιεύει ο Κατασκευαστής, συγκεκριμένα στην "Πολιτική κατά της διαφθοράς για τους αντιπροσώπους της Microsoft του Νόμου των ΗΠΑ περί αλλοδαπών πρακτικών περί διαφθοράς" που διατίθεται στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.microsoft.com/el-eu/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx.

Προτείνουμε να αφήσουμε σε αυτό το σημείο μόνο τις διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με άμεση ισχύ. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την καταγγελία της σύμβασης από τον πελάτη συνεπάγονται την ακύρωση της Συνδρομής.

 

 

 

1.      Οι καταγγελίες σχετικά με τη χρήση της Πύλης και των Υπηρεσιών υποβάλλονται από τους πελάτες στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cloud@senetic.com.

2.      Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει: το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της εταιρείας και την ακριβή διεύθυνση του καταγγέλλοντος, καθώς και την ακριβή περιγραφή και την αιτία της καταγγελίας.

3.      Οι καταγγελίες υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός 48 ωρών μετά την παραλαβή τους.

4.      Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της καταγγελίας μέσω email που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση από την οποία έγινε η καταγγελία.

 

 

§ 16

Τελικές διατάξεις

 

1.      1. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά, οι εν λόγω Κανονισμοί είναι οι κανονισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 8 του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

2. Όλες τις πιθανές διαφορές που σχετίζονται με τους Όρους και προϋποθέσεις, τα Μέρη πρέπει να προσπαθήσουν να τις επιλύσουν αρχικά φιλικά, μέσω διμερών συνομιλιών και διαπραγματεύσεων.

3. Εάν τα Μέρη δεν καταφέρουν να επιτύχουν μεταξύ τους συμφωνία, μπορούν να αναφέρουν την υπόθεση σε δικαστήριο με κατά τόπο αρμοδιότητα για την έδρα της Senetic Bulgaria EOOD.

 

 

 

Τρέχουσες προσφορές
Μείνετε σε επαφή!
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις προσφορές και τα νέα μας.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εγγραφή", συμφωνείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ στη διεύθυνση email σας. Η διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται από την Senetic Bulgaria EOOD με έδρα: Mladost 4, bl. 483, office 10, Showroom Senetic, 1715 Sofia, Bulgaria. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία, καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου.

Λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ήδη επιβεβαιωθεί.
Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Ευχαριστούμε!
Ελέγξτε τα Εισερχόμενά σας - θα λάβετε ένα μήνυμα από εμάς, στο οποίο θα σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.
Εταιρική σχέση
Τρόποι πληρωμής
Τρόποι αποστολής
EBA National Winner Banner