0
Ερώτηση
0,00 €
0
Καλάθι
0,00 €
Λήψη...
Λήψη...
Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία!
Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία! Ενημερώθηκαν ερωτήσεις και η παραγγελία!
Το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Λυπούμαστε, το προϊόν έχει εξαντληθεί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIE

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εγγράφου είναι η 25η Μαΐου 2018. Η προηγούμενη έκδοση της Πολιτικής σχετικά με cookie είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Πολιτική σχετικά με τα cookie ορίζει τους κανόνες αποθήκευσης και πρόσβασης πληροφοριών στις συσκευές του Χρήστη, χρησιμοποιώντας cookie για την παροχή υπηρεσιών που ζητήθηκαν από τον Χρήστη και παρέχονται ηλεκτρονικά από την Senetic Bulgaria EOOD, Mladost 4 district, bl. 483, office 10, Showroom Senetic, 1715 Sofia, Voulgaria.

Η Πολιτική σχετικά με τα cookie ισχύει για τον ιστότοπο senetic.gr.

1. Οιόροι που χρησιμοποιούνται στην Πολιτική σχετικά με τα cookie ερμηνεύονται ως εξής:

Διαχειριστής: Αναφέρεται στην εταιρεία Senetic Bulgaria EOOD, Mladost 4 district, bl. 483, office 10, Showroom Senetic, 1715 Sofia, Voulgaria, AFM: 202840699, η οποία παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες και καταστήματα και αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες στις συσκευές του Χρήστη.

Cookie: Τα δεδομένα πληροφορικής (IT), ιδίως μικρά αρχεία κειμένου, αποθηκευμένα και καταχωρημένα σε συσκευές, προκειμένου να καταχωρούν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του Χρήστη ή για την απομνημόνευση του ιστορικού των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στο Ηλεκτρονικό κατάστημα.

Cookie διαχειριστή: Αναφέρεται στα cookie που δημοσιεύονται από τον Διαχειριστή σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Διαχειριστή μέσω του Ιστοτόπου.

Εξωτερικά cookie: Τα cookie που τοποθετούνται από τους συνεργάτες του Διαχειριστή μέσω του Ιστοτόπου.

Ιστότοπος: Μια σελίδα όπου ο Διαχειριστής διευθύνει έναν ιστότοπο που λειτουργεί στον τομέα senetic.gr

Συσκευή: Μια ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στις σελίδες του Ιστοτόπου.

Χρήστης: Μια οντότητα για την οποία οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά ή η οποία μπορεί να συνάψει μια Συμφωνία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τη νομοθεσία.

2. Τύποι cookie που χρησιμοποιούνται

Τα cookie που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής είναι ασφαλή για τη Συσκευή του Χρήστη. Ειδικότερα, δεν είναι δυνατή η είσοδος ιών ή άλλου ανεπιθύμητου λογισμικού ή κακόβουλου λογισμικού σε Συσκευές του Χρήστη. Αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον Χρήστη και την προσαρμογή του Ιστότοπου μεμονωμένα σε κάθε Χρήστη. Τα cookie περιέχουν συνήθως το όνομα του τομέα από τον οποίο προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσης στη Συσκευή και την καθορισμένη τιμή.

Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookie:

α. Ως προς τον κύκλο ζωής τους:

• Cookie περιόδου σύνδεσης: Αποθηκεύονται στη Συσκευή του Χρήστη και παραμένουν εκεί μέχρι το τέλος της περιόδου σύνδεσης του συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες αφαιρούνται μόνιμα από τη μνήμη της Συσκευής. Ο μηχανισμός των cookies περιόδου σύνδεσης δεν επιτρέπει τη συλλογή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων ή οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Συσκευή του Χρήστη.

• Μόνιμα cookie: Αποθηκεύονται στη Συσκευή του Χρήστη και παραμένουν εκεί μέχρι να διαγραφούν. Ο τερματισμός της περιόδου σύνδεσης ενός συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης ή η απενεργοποίηση της Συσκευής δεν τα διαγράφει από τη Συσκευή του χρήστη. Ο μηχανισμός των μόνιμων cookies δεν επιτρέπει τη συλλογή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων ή εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Συσκευή του Χρήστη.

β. Ως προς τον τομέα του διαδικτύου από τον οποίο προέρχονται, τα cookie διακρίνονται σε:

• δικά μας - που έχουν οριστεί από τους διακομιστές ιστού του ιστοτόπου μας,

• τρίτων μερών - που έχουν οριστεί από διακομιστές ιστού άλλων ιστοτόπων εκτός από τον δικό μας.

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιορίσει ή να αποκλείσει την πρόσβαση των cookie στη Συσκευή του. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή, θα είναι δυνατή η χρήση του Ιστοτόπου, με εξαίρεση τις λειτουργίες που, από τη φύση τους, απαιτούν cookies.

Εκτός από τα cookie, χρησιμοποιούμε και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες όπως:

• Αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πρόκειται για μια τεχνολογία που συλλέγει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή (πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τις εγκατεστημένες προσθήκες, τη ζώνη ώρας, το μέγεθος της οθόνης, τις γραμματοσειρές συστήματος και άλλες διαμορφώσεις) με τις οποίες χρησιμοποιείται ο ιστότοπος. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας και τη διασφάλιση της ασφάλειας του καταστήματός μας.

• Αναγνώριση συσκευής. Περιλαμβάνει τη χρήση πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με τη συσκευή σας (πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τις εγκατεστημένες προσθήκες, τη ζώνη ώρας, το μέγεθος της οθόνης, τις γραμματοσειρές συστήματος και άλλες διαμορφώσεις), λειτουργίες βάσει στατιστικών στοιχείων και πιθανοτήτων για ανάλυση και την εκχώρηση κοινού αναγνωριστικού για δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση της συσκευής. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η προσπάθεια για αναγνώριση του Χρήστη (π.χ. να αναγνωριστεί ότι είστε ο ίδιος χρήστης που χρησιμοποιεί πολλαπλές συσκευές). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας.

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια των πληροφοριών που περιέχονται στην Πολιτική σχετικά με τα cookie, όλες οι παραπάνω τεχνολογίες θα αναφέρονται ως cookie.

3. Χρήση cookie

3.1. Παροχή υπηρεσιών που ζητήσατε (απαραίτητα cookie)

Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookie για να σας επιτρέψουμε να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας, να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού καταστήματος που προορίζονται μόνο για συνδεδεμένους Χρήστες και να ενεργοποιήσετε την ομαλή πλοήγηση στις σελίδες και τις υποσελίδες του Ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας κάθε φορά.

3.2. Βελτιστοποίηση της χρήσης του Ηλεκτρονικού καταστήματος (απολύτως απαραίτητα και αναλυτικά cookie)

Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookie για να σας παρέχουμε την ευκολία χρήσης του Ηλεκτρονικού καταστήματος, περιορίζοντας ταυτόχρονα και τον αριθμό των εμφανιζόμενων ειδοποιήσεων (σχετικά με την ενημέρωση των κανονισμών, τη χρήση cookie και τη διαθεσιμότητα οδηγού στο Ηλεκτρονικό κατάστημα). Χρησιμοποιούμε επίσης cookie για να ελέγξουμε την ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας.

3.3 Προβολή στατιστικών στοιχείων για τις σελίδες και τις υποσελίδες του Ηλεκτρονικού καταστήματος (αναλυτικά cookie)

Χρησιμοποιούμε cookie τρίτου μέρους (π.χ. Google Analytics) για να μετράμε τις επισκέψεις στο Ηλεκτρονικό κατάστημα, τη διάρκειά τους, καθώς και να καθορίζουμε ποιες λειτουργίες του ιστότοπου ή των τμημάτων του χρησιμοποιήσατε ή επισκεφθήκατε πιο συχνά. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μας επιτρέπουν να αναλύουμε τις επιδόσεις του Ηλεκτρονικού καταστήματος και να καθορίζουμε τις κατευθύνσεις ανάπτυξης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών.

3.4. Παρακολούθηση δραστηριότητας στο Ηλεκτρονικό κατάστημα (αναλυτικά cookie)

Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookie για να σας εντοπίσουμε, με σκοπό την ανάλυση της δραστηριότητάς σας στο Ηλεκτρονικό κατάστημα, καθορίζοντας τις ενέργειες που έγιναν στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε καλύτερα τα προτεινόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και τα μηνύματα μάρκετινγκ σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

3.5. Εμφάνιση διαφημίσεων προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις σας (cookie διαφήμισης)

Τα cookie και τα cookie τρίτου μέρους (π.χ. Google Adwords) χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση καμπανιών μάρκετινγκ και καμπανιών επαναληπτικού μάρκετινγκ που σας προσεγγίζουν με τα μηνύματα μάρκετινγκ, αν έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν το Ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Αυτά τα cookie "θυμούνται" ότι επισκεφθήκατε το κατάστημά μας, καθώς και ποιες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε αυτό. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται σε εξωτερικούς προμηθευτές.

Χρησιμοποιούμε αρχεία cookie τρίτου μέρους για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας (που είναι επίσης γνωστές ως ειδοποιήσεις push web). Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αρχεία cookie τρίτου μέρους για να σας αναγνωρίσουμε, για την αποστολή ειδοποιήσεων push web.

3.6 Υπηρεσίες Google ανάλυσης και διαφήμισης

Το κατάστημά μας χρησιμοποιεί υπηρεσίες Google. Μπορείς να βρεις λεπτομερείς πληροφορίες για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Μπορείς να ακυρώσεις τη συγκατάθεσή σου για την εξατομίκευση των διαφημίσεων και έχεις τη δυνατότητα να ελέγχεις ανά πάσα στιγμή τις διαφημίσεις που παρουσιάζονται. Μπορείς να κάνεις τις τροποποιήσεις στο: https://adssettings.google.com/

4. Δυνατότητα καθορισμού των συνθηκών αποθήκευσης ή πρόσβασης στα cookie

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie ανά πάσα στιγμή καθορίζοντας τους όρους αποθήκευσης και πρόσβασης στα cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού ή της διαμόρφωσης υπηρεσιών. Στη γραμμή μενού του προγράμματος περιήγησης, στην ενότητα "Βοήθεια", μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση νέων cookie, πώς να διαγράψετε τα αποθηκευμένα cookie, πώς να ζητήσετε ειδοποιήσεις σχετικά με την αποθήκευση ενός νέου αρχείου cookie και πώς να αποκλείσετε τη λειτουργία των cookie.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα cookie ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιεί.

Ο περιορισμός της χρήσης των cookie ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

 

Επιλεγμένα προϊόντα

Μείνετε σε επαφή!
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις προσφορές και τα νέα μας.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εγγραφή", συμφωνείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ στη διεύθυνση email σας. Η διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται από την Senetic Bulgaria EOOD με έδρα: Mladost 4, bl. 483, office 10, Showroom Senetic, 1715 Sofia, Bulgaria. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία, καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου.

Λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση έχει ήδη επιβεβαιωθεί.
Αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Ευχαριστούμε!
Ελέγξτε τα Εισερχόμενά σας - θα λάβετε ένα μήνυμα από εμάς, στο οποίο θα σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.
Τρόποι πληρωμής
Τρόποι αποστολής
Πιστοποιητικά και βραβεία